Ajuntament de La Pobla Tornesa

Pressupostos de despeses

El pressupost municipal de despeses de l’Ajuntament de la Pobla Tornesa per a l’exercici 2015 és va aprovar amb el següent resum:

Capítol I

Despeses de Personal 256.500,00,00

Capítol II

Despeses en béns corrents i serveis 632.700,00

Capítol IIII

Despeses financeres 9.206,00

Capítol IV

Transferències Corrents 32.600,00

Capítol VI

Inversions Reals 119.010,00

Capítol VII

Transferències de capital 6,00

Capítol IX

Passius financers 6.600,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

1.056.622,00euros

 

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal